Pilsoniskā līdzdalība

Kas ir pilsoniskā līdzdalība?
Pilsoniskā līdzdalība ir sabiedrības un indivīdu aktivitātes, kas tiek īstenotas ar mērķi ietekmēt valdību un valsts politiku. Pilsoniskā līdzdalība var būt gan inidivudāla (piedalīšanās vēlēšanās, iesaistīsanās organizācijās un partijās utt.), gan arī līdzdalība grupās (NVO, interešu grupas). Pilsoniskā līdzdalība ir īpaši nozīmīga, jo bez iedzīvotāju iesaistītīšanās un pilsoniskās ieinteresētības valsts dzīvē var rasties plaisa starp sabiedrību, valsts pārvaldi un likumdevēju. Pilsoniskā līdzdalība stiprina iedzīvotāju politisko integrāciju un aktīvu līdzdalību parlamentārajā demokrātijā visos varas līmeņos. Tā tiecas arī pārvarēt iedzīvotāju atsvešinātību no valsts un pašvaldībām.

Pacientu līdzestība

Runājot par līdzdalību veselības jomā pieminēšanas vērta ir arī pacientu līdzestība. Tā ir ne vien regulāra ieteikto medikamentu lietošana un sekošana ārsta rekomendācijām, bet vēl jo vairāk ārsta ieteikumu ņemšana vērā tādos jautājumos kā smēķēšanas atmešana, veselīga un uzturvielām bagāta ēdienkarte ikdienā, fiziskās aktivitātes, liekā svara samazināšana. Līdzestība ir produktīva  pacienta un ārsta sadarbība, kas balstīta uz savstarpēju cieņu,  uzticēšanos un ieinteresētību pozitīvā ārstēšanas rezultātā gan no slimnieka, gan ārsta puses.
Šobrīd pirmajā plānā izvirzīta  sirds un asinsvadu slimību diagnostika un ārstēšana, nereti novārtā atstājot riska faktoru izvērtēšanu un pacienta informēšanu par riska faktoriem un to korekcijas iespējām. „Pacientiem, kuri ir līdzestīgi un ievēro ārsta norādījumus, ir daudz mazāks risks nonākt slimnīcā vai novest savu hronisko saslimšanu līdz akūtam stāvoklim,” saka kardiologs Andrejs Ērglis.

Līdzestība praksē
Tomēr, kā liecina Pulmonālās hipertensijas biedrības veiktās provizoriskās aptaujas dati, vismaz 46% hronisko slimību pacientu ārsta norādījumus neievēro vai dara to neregulāri. Vislielākās problēmas ir ārsta un pacienta komunikācijas procesā, jo bieži vien aizņemtības dēļ mediķi par maz laika velta slimības un ārstēšanas procesa izskaidrošanai un pamatošanai pacientam saprotamā veidā. Pirmreizēji konstatējot hronisku, dzīvībai bīstamu saslimšanu informācija par to cilvēkam ir liels  jaunums, un pacienti nespēj to pat uztvert sava tā brīža emocionālā stāvokļa dēļ, kur nu vēl adekvāti izprast un pielietot rekomendācijas. Tādā gadījumā ir slavējami speciālisti, kas velta laiku jaunumu rūpīgai izskaidrošanai.

Lēmums jāpieņem kopā
Pacienta veiksmīga izveseļošanās lielā mērā atkarīga no diviem galvenajiem komponentiem - pašam cilvēkam ir jāvēlas izveseļoties un aktīvi jāiesaistās ārstēšanas procesā. Pirmais līdzestības solis ir savlaicīga došanās pie ārsta. Un te nu grēko ļoti daudzi. Nākamais solis ir kopīga lēmuma pieņemšana. Kā norāda P.Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas Onkoloģijas klīnikas vadītāja, docente Gunta Purkalne, kopīgs lēmums ir process, kurā ārsts izskaidro pacientam visus iespējamos riskus un ieguvumus no dažādām ārstēšanas iespējām, pacients sniedz ārstam visu personīgo informāciju, kas vienu vai otru terapijas veidu, vai blakus efektu padara vairāk vai mazāk panesamu, un abas puses izmanto šo informāciju, lai nonāktu pie kopēja lēmuma. Trešais solis līdzestībā ir norādījumu un rekomendāciju ievērošana pēc ārstēšanās. Šo soli vislabāk izpilda gados vecāki cilvēki. Jāatzīst, ka ir ne mazums sociāli neaizsargātu cilvēku, kas pat gribot nevar izpildīt ārsta norādījumus, jo tam pietrūkst līdzekļu.

Priekšlikumi veselības aprūpes sistēmas uzlabošanai

Psihosociālās rehabilitācijas onkoloģiskajiem pacientiem pakalpojumu iekļaušana likumdošanā
Lasīt tālāk
Jāizstrādā klīniskās vadlīnijas dažādu onkoloģisko slimību ārstēšanai
Lasīt tālāk
Onkoloģiskajās slimnīcās vajadzētu ieviest arī fizioterapeita un logopēda, kā arī ergoterapeita obligāto apmeklējumus tajā laikā, kad slimnieks ir tikko pēc operācijas.
Lasīt tālāk
Jāmaina jauno ārstu izglītības sistēma, īpaši, apmācot jaunos onkologus, ķīmijterapeitus
Lasīt tālāk
Nodrošināt onkologu - speciālistu vizītes arī reģionos katru nedēļu, respektīvi, ārpus Rīgas
Lasīt tālāk
Izveidot lielāku komfortu onkoloģiskajiem pacientiem gan slimnīcā, gan dienas stacionārā
Lasīt tālāk
Kā obligātu priekšnoteikumu Pacientu tiesību likumā vajadzētu ieviest psihologa apmeklējumu smagi slimiem pacientiem un viņu tuviniekiem
Lasīt tālāk
Rehabilitācijas vai ārstēšanās plānā vajadzētu iekļaut onkoloģiskiem pacientiem dietologa konsultāciju
Lasīt tālāk
DEĀK ir jānosaka darba spējas arī onkoloģiskiem pacientiem
Lasīt tālāk
Topošie onkologi, kāda mācību spēka uzraudzībā, varētu informēt sabiedrību par aktuālākām problēmām onkoloģijā un jaunākiem sasniegumiem un jaunākajām ārstniecības iespējām.
Lasīt tālāk
Darba likumā vajadzētu iekļaut papildus aizliegumu darba devējiem atbrīvot smagi slimos pacientus pēc 6 mēnešu darba nespējas, ko apliecina darba nespējas lapas
Lasīt tālāk
MK Tehnisko līdzekļu palīglīdzekļu noteikumos atteikties no pacientu līdzmaksājuma un rindām uz tehniskiem palīglīdzekļiem
Lasīt tālāk
Tehnisko palīglīdzekļu noteikumos iekļaut papildus pozīciju apmaksāt parūkas tiem pacientiem, kas saņem ķīmijterapiju
Lasīt tālāk
Tehnisko palīglīdzekļu centram izveidot filiāles tieši pie onkoloģiskajām slimnīcām
Lasīt tālāk
Maksimāli samazināt rindas pie speciālistiem uz izmeklējumiem un operācijām
Lasīt tālāk
Ar pašvaldības atbalstu nodrošināt smagi slimo pacientu kopšanu
Lasīt tālāk
Ārstniecības iestādēs pie informācijas stendiem novietot galvenos faktus par pacientu tiesībām un pienākumiem
Lasīt tālāk
Jāizstrādā konkrēts termiņš un instrukcija cik un kādi pacienti ir tiesīgi saņemt kompensāciju
Lasīt tālāk
Par objektīvas informācijas nesniegšanu paredzēt iespēju uzlikt ārstējošam ārstam administratīvo sodu
Lasīt tālāk
Sastādīt ārstēšanās plānu
Lasīt tālāk
Ierosināt, ka ārstniecības fonda līdzekļus, no kuriem 2013.gadā tiks segtas ārstniecības personas fiziskā un morālā kaitējuma sekas, papildina arī praktizējošie ārsti maksājot gadā samērīgu summu
Lasīt tālāk
Papildus ārstam pieņemšanā ir jābūt ārsta palīgam un medicīnas māsai
Lasīt tālāk
PACIENTU TIESĪBU LIKUMS 4.PANTS trešā daļa paredz: Tiesības uz informāciju.
Lasīt tālāk
Samazināt termiņu tām lietām, kas ierosinātas par nepilnībām un ārstu profesionalitātes nolaidību onkoloģiskiem pacientiem. Samazināt procentu maksājumus lietās, kur ir strīds starp mediķiem un indivīdu.
Lasīt tālāk
Nepieciešams skolās atjaunot veselības mācību
Lasīt tālāk
Noteikt attiecīgo slimnieku iesniegumu un sūdzības izskatīt paātrinātā režīmā
Lasīt tālāk
Paaugstināt valsts un pašvaldību iestādēs strādājošo ierēdņu profesionalitāti
Lasīt tālāk
Pacientu tiesību likumā īsti nav izprotams, ko nozīmē sabiedrības intereses
Lasīt tālāk
Veicināt dialogu starp valsti un indivīdu
Lasīt tālāk
Nepieciešams pacientus informēt par visām ārstniecības iespējām, ne tikai par lētākajiem medikamentiem
Lasīt tālāk
Likumā „Par pašvaldībām” veikt grozījumus, uzliekot par pienākumu atbalstīt pašvaldībā dzīvojošās personas.
Lasīt tālāk
Lai pieprasītu medikamentus vajadzētu izstrādāt īpašu veidlapu
Lasīt tālāk
Reizi gadā ikvienam valsts pilsonim nodrošināt vispusēju bezmaksas veselības pārbaudi.
Lasīt tālāk
Noteikt konkrēti gadījumus, kad pacients vēršas ārstniecības fondā, un kad pie apdrošinātājiem
Lasīt tālāk
Uzlabot situāciju ar klīniskajiem pētījumiem
Lasīt tālāk
Administratīvā procesa likumā skaidri atreferēt to, ko nozīmē vārds NEKAVĒJOTIES
Lasīt tālāk
Skaidri noteikt ko saprot ar pētījumiem Pacientu tiesību likumā
Lasīt tālāk
Atreferēt, ko tieši iekļauj rūpes par savu veselību
Lasīt tālāk
Definēt pacientu tiesību likumā pacienta statusu

Jaunumi

INTERNETA TIEŠRAIDE TIEŠRAIDE KONFERENCES TIEŠRAIDE SOS