Kā aizstāvēt pacientu intereses


Veselības NVO ir organizācijas, kas pārstāv reālu pacientu intereses, tāpēc tām būtu aktīvi jāiesaistās publiskajā dzīvē, jālīdzdarbojas valsts lietu vadīšanā un jābūt līdzatbildīgiem par valstī notiekošajiem procesiem, it īpaši tiem, kas attiecas uz NVO pārstāvēto jomu. Pasaules prakse liecina, ka tieši nevalstiskajām organizācijām, kas darbojas veselības jomā un pārstāv pacientus interese, ir ļoti būtiska loma pacientu balss paušanā lēmumu pieņēmējiem.

Kas ir interešu aizstāvība?

Interešu aizstāvība ir process, kur cilvēki aktīvi piedalās lēmumu pieņemšanās attiecībā uz jautājumiem, kas ietekmē viņu dzīvi. Tā ir organizētu aktivitāšu un pasākumu kopums, kas tiek izmantots, lai ietekmētu likumdošanu un politiskos procesus.

Interešu aizstāvības plānošana un īstenošana ietver šādus 5 soļus:

1. Identificē!

Problēmas identificēšana: ko mēs gribam mainīt?
2. Izpēti!
Uzzināt vairāk: analizēt problēmu, analizēt galvenās iesaistītās puses, saprast, cik daudz laika ir pieejams
3. Izstrādā plānu!
Uzstādīt mērķi un uzdevumus
Identificēt mērķauditoriju: ko mēs vēlamies ietekmēt?
Identificēt sabiedrotos: ar ko kopā mēs varam strādāt?
Definēt ziņojumu
Izvēlēties interešu aizstāvības ietvaru un aktivitātes
Izvēlēties interešu aizstāvības rīkus
Izvērtēt kādi resursi nepieciešami
Plānot interešu aizstāvības uzraudzību un izvērtējumu
4. Rīkojies
Rīkoties pēc plāna!
5. Novērtē!
Uzraugi darbības un novērtē paveikto. Mācies no kļūdām!

 

Jaunumi

INTERNETA TIEŠRAIDE TIEŠRAIDE KONFERENCES TIEŠRAIDE SOS