SOS sadaļa

STARPTAUTISKA KONFERENCE “HRONISKO SLIMĪBU IZAICINĀJUMS 21.GADSIMTĀ EIROPĀ: PACIENTU PERSPEKĪVA UN EKONOMISKĀ AKTIVITĀTE” Onkoloģisko pacientu atbalsta biedrība „Dzīvības koks” sadarbībā ar Pulmonālās hipertensijas biedrību un Pacientu ombudu organizēja konferenci, kuras mērķis bija veicināt sadarbību starp pacientu organizācijām, nozares profesionāļiem un lēmumu pieņēmējiem Eiropas līmenī.

Konferences rezultātā ir tapusi rezolūcija, kas izsūtīta nacionālo valstu valdībām.


REZOLŪCIJA PIEEJAMA ŠEIT

Konference tiek organizēta Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē ietvaros

Organizē:
Onkoloģisko pacientu atbalsta biedrība „Dzīvības koks” sadarbībā ar Pulmonālās hipertensijas biedrību un Pacientu ombudu

Dalībnieki: Pacientu organizācijas un asociācijas, jomas eksperti un speciālisti, politikas veidotāji

Pamatojums: Eiropā, tajā skaitā Latvijā, aizvien lielāks slogs veselības un sociālās drošības sistēmām ir hroniskās slimības, kuru sarakstu 21.gadsimtā papildinājušas arī līdz šim par neārstējamām uzskatītas saslimšanas, piemēram, onkoloģija un pulmonālā hipertensija. Hronisko pacientu skaita pieaugums liecina par to, ka veselības aprūpe kopumā uzlabojas. Tomēr, ņemot vērā sabiedrības novecošanās procesus un dzīvildzes palielināšanos, ir svarīgi, lai hronisko slimību pacienti, neatkarīgi no slimības veida, pēc iespējas kvalitatīvi piedalītos ekonomiskajā un sociālajā dzīvē, tādējādi ilgtermiņā kļūstot par ekonomikas balstu, nevis slogu. Lai to veicinātu, ir svarīgi, lai pacientu organizācijas rīkotos sadarbībā ar nozares profesionāļiem un lēmumu pieņēmējiem, akcentējot problēmjautājumus nacionālā un starptautiskā līmenī un piedāvājot uz rīcību vērstus risinājumus.
Mērķis: Veicināt sadarbību starp pacientu organizācijām, nozares profesionāļiem un lēmumu pieņēmējiem Eiropas līmenī; apzināt problēmjautājumus saistībā ar hronisko pacientu atgriešanu aktīvā ekonomiskajā un sociālajā dzīvē; sagatavot uz rīcību vērstus priekšlikumus, kas tiks iekļauti kopējā rezolūcijā ar mērķi uzlabot hronisko slimību pacientu iespējas kvalitatīvi piedalīties aktīvā ekonomiskajā un sociālajā dzīvē.
Sagaidāmais rezultāts: Rezolūcija, kurā izteikti konkrēti uz rīcību vērsti priekšlikumi hronisko slimību pacientu kvalitatīvai atgriešanai aktīvā ekonomiskajā un sociālajā dzīvē no pacientu perspektīvas. Rezolūcija tiks nodota Eiropas Komisijai, Eiropas Parlamentam, Eiropas Savienības Padomei un nacionālo valstu valdībām.
 
Konferences programma pieejama
ŠEIT
PIESAKIES ŠEIT


KONFERENCES PREZENTĀCIJAS

1.diena

Gunita Berķe: Hronisko slimību integrālais raksturs, hronisko slimību menedžments un ekonomiskā aktivitāte Eiropā no pacientu organizāciju viedokļa

Denis Clément: Hronisko slimību specifika 21. gadsimtā – izaicinājumi un iespējas

Friedrich Mehrhoff: Hronisko pacientu atgriešana aktīvā sociālajā un ekonomiskajā dzīvē. Ekonomiskie un juridiskie aspekti
Aivars Vētra: Hronisko pacientu atgriešana aktīvā sociālajā un ekonomiskajā dzīvē. Ekonomiskie un juridiskie aspekti

Daiga Behmane: Veselības ekonomikas loma hronisko slimību ierobežošanā

Volodymyr Golik: Mērķu uzstādīšanas nozīme rehabilitācijas procesā

Rafal Swierzewski: Pacientu nevalstisko organizāciju iespējas ietekmēt hronisko pacientu kvalitatīvu atgriešanos aktīvā ekonomiskajā un sociālajā dzīvē – Eiropas pieredze

Dace Baltiņa: Hronisko slimību mainīgais raksturs: diagnoze vēzis – spiediens vai izaicinājums?

Ieva Plūme: Aci pret aci ar retu slimību

2.diena

Dace Baltiņa: Is cancer a chronic disease

Austra Ošleja: Psychosocial Therapy for Patients With Cance

Jana Duhovska: Arts therapies for improving physical and psychological outcomes for cancer patients

Sarmīte Rūtiņa-Rūtenberga: Insufficient health status of workers – what to do?

Volodymyr Golyk: Legislative change initiatives in Ukraine and reduction of chronic health effects caused by disability

Juan Fuertes: Access to care - Economic and Human Rights

Giedre Bulotiene: Communication about cancer from patients’ and health care specialists’ perspective

Ene Tomberg: Europa Donna activities in Estonia and some experiences from other countrie

Aivars Vētra: The Rehabilitation Services: Vision, Experience, Legislation and Financ

Carina Schey: The Economics of Homecare Delivery – Everyone is a Winne

Agnese Gusarova: The application of patients’ rights in cross-border healthcare with regard to rare disease patients

Evelyn Aaviksoo: Estonia's experience with legislative changes in disability and workability assessment

KOMENTĀRI

Komentāru saraksts tiek atjaunots ...


Jūsu vārds ^
Jūsu e-pasts ^
Jūsu komentārs ^

Jaunumi

INTERNETA TIEŠRAIDE TIEŠRAIDE KONFERENCES TIEŠRAIDE SOS