Politikas plānošana

Palīdzi pilnveidot Brīvprātīgo darba veikšanas likumu Palīdzi pilnveidot Brīvprātīgo darba veikšanas likumu
Brīdī, kad Brīvprātīgo darba veikšanas likums vēl tikai top, ir īstais laiks iesaistīties tā pilnveidē un paust aktīvu nostāju, sniedzot priekšlikumus, lai kopīgas līdzdalības rezultātā tiktu pieņemts tāds likums, kas veicinātu nozares attīstību. Tāpēc biedrība „brīvprātīgais.lv” aicina NVO pārstāvjus, brīvprātīgo darba organizatorus un citus interesentus uz semināru - darbnīcu "Brīvprātīgo darba robežas Latvijā. Komentāri, ieteikumi likuma pilnveidei.”

Informācijas avots: www.brivpratigais.lv

Semināra dienas kārtībā informācija par Brīvprātīgo darba veikšanas likumprojekta izstrādes gaitu, šī brīža faktu un situācijas konstatācija, praktiska darbošanās, modelējot, kā likumā plānotais ietekmēs situāciju brīvprātīgo darba jomā un kā projektā plānoto ieviest dzīvē un reālajā darbā. Tāpat sniegsim ieskatu un dalīsimies zināšanās par citu valstu pieredzi brīvprātīgo darba tiesiskā regulējuma jautājumos.
Ar semināra laikā apkopotajiem viedokļiem, komentāriem un priekšlikumiem tiks iepazīstināti likumprojekta autori un lēmuma pieņēmēji
Seminārs notiks: 7.februārī, pulksten 17.30, Lāčplēša ielā 24 (3.stāvā), Rīgā.
Pieteikšanās līdz 5. februārim, aizpildot anketu http://www.surveymonkey.com/s/Z9F9WMK

Neskaidrību vai citu jautājumu gadījumā zvaniet – 29185381 (Dace) vai rakstiet – brivpratigais@brivpratigais.lv
Seminārs tiek rīkots „brīvprātīgais.lv” īstenotā projekta „NVO kapacitātes stiprināšana aktīva un kvalitatīva nevalstiskā sektora līdzdalībai politikas procesos brīvprātīgā darba jomā” ietvaros. Projekta mērķis ir stiprināt NVO kapacitāti Latvijas reģionos, tajā skaitā Rīgas reģionā, lai tās spētu aktīvi un kvalitatīvi līdzdarboties lēmumu pieņemšanas procesos brīvprātīgā darba jomā. Šis ir pirmais no 3 semināru cikla, lai veidotu brīvprātīgo darba organizēšanā un īstenošanā iesaistīto organizāciju pieredzes apmaiņas platformu Rīgas reģionā.

Zane Onkele,
Biedrības „brīvprātīgais.lv” komunikāciju speciāliste
brivpratigais@brivpratigais.lv
29556280
Aicinājums NVO pieteikties sadarbībai ar LM
Sadarbības memorands ir iespēja NVO iesaistīties politikas plānošanas procesos, paaugstināt nevalstisko organizāciju līdzdalību rīcībpolitikas izstrādē un īstenošanā, sekmēt informācijas apmaiņu starp valsts pārvaldes institūcijām un nevalstiskajām organizācijām.
Elektroniskā anketa sadarbības līgumam ar NVO
"Sabiedrības veselības pamatnostādnes 2011.-2017.gadam"
► Sabiedrības veselību nosaka ne tikai veselības aprūpe jeb ārstēšana un tās sniegtās iespējas, bet gan visas sabiedrības - valsts un arī katra iedzīvotāja rūpes par to, lai slimības pēc iespējas attālinātu. Veselīga un droša dzīves vide, uzturs, fiziska aktivitāte, smēķēšanas, alkoholisma un narkomānijas ierobežošana, slimību profilakse - tie ir galvenie sabiedrības veselību veidojošie elementi. Bez tam veselīgas politikas atbalstīšana nav tikai Veselības ministrijas prioritāte, bet visu, īpaši, vides, satiksmes, iekšlietu, zemkopības un izglītības sektoru kopīga iesaistīšanās un sabiedrības veselības jautājumu izpratne. Jaunajā sabiedrības veselības pamatnostādņu projektā izvirzīti četri galvenie uzdevumi jeb rīcības virzieni: saslimšanas un mirstības mazināšana no neinfekcijas slimībām, mātes un bērna veselības aprūpes uzlabošana, traumatisma un mirstības samazināšana no ārējiem nāves cēloņiem un veselības aprūpes pieejamības pilnveidošana.
Sabiedrības veselības pamatnostādnes 2011.–2017.gadam
"Onkoloģisko slimību kontroles programma 2009.–2015.gadam"
►Programmas  mērķis ir  samazināt saslimšanas risku ar onkoloģiskām slimībām, pagarināt onkoloģisko slimnieku dzīvildzi un uzlabot dzīves kvalitāti.
Onkoloģisko slimību kontroles programma 2009.–2015.gadam
ES struktūrfondi labklājības nozarē. Sadarbība ar NVO
Noderīga informācija nevalstiskajām organizācijām par iesaistīšanos Eiropas struktūrfondu aktivitāšu īstenošanā. Sabiedrības līdzdalībaun pacientu līdzestība ir nozīmīga veselības aprūpes sistēmas uzlabošanas sastāvdaļa. Veselības NVO, kuras pārstāv kādu konkrētu pacientu grupu, bieži vien var vērsties un iesaistīties ne tikai VM, bet arī LM aktivitātēs.
ES struktūrfondi labklājības nozarē. Sadarbība ar NVO

Jaunumi

INTERNETA TIEŠRAIDE TIEŠRAIDE KONFERENCES TIEŠRAIDE SOS