Par veselibaspolitika.lv

Mājas lapa veselibaspolitika.lv ir izveidota Eiropas Sociālā fonda projekta "NVO ekspertīze veselības rīcībpolitikas izstrādē" ietvaros. Mājas lapas mērķis ir veicināt sabiedrības, tai skaitā veselības NVO, izpratni un iesaisti veselības aprūpes politikas izveidē un ietekmēšanā. Latvijas sabiedrībai un to pārstāvošajām nevalstiskajām organizācijām ir profesionāli un kvalitatīvi jālīdzdarbojas un jāaizstāv savas intereses veselības politikas veidošanā, jo tikai tā mēs spēsim nodrošināt kvalitatīvu veselības aprūpi. Lai pilsoniskā sabiedrība iesaistītos politikas veidošanā, jaunu, pieredzē un sabiedrības vajadzībām balstītu iniciatīvu izstrādē un ieviešanā, ir nepieciešamas spēcīgas zināšanas un izpratne par veselības aprūpi Latvijā, par likumdošanu un par iespējām aizstāvēt savas intereses.

Lai mājas lapa
veselibaspolitika.lv kalpo Jums kā lielisks palīgrīks, lai izprastu pašreizējo likumdošanu un veselības politikas plānošanu. Apmeklējot mājas lapu, ikviens varēs iepazīties ar pašreizējo veselības aprūpes sistēmu Latvijā un Eiropā, jaunākajiem likumprojektiem, iegūt zināšanas par interešu aizstāvību, kā arī citu, ikvienam pacientam un pacientu pārstāvošajām NVO, noderīgu informāciju.

Tikai zinot savas tiesības un zinot kā tās aizstāvēt, mēs varēsim uzlabot veselības aprūpi Latvijā!

Veselības politika var tikt definēta kā lēmumu, plānu, darbību veikšana, kuru rezultātā tiek sasniegti ar veselību saistīti mērķi.

Jaunumi

INTERNETA TIEŠRAIDE TIEŠRAIDE KONFERENCES TIEŠRAIDE SOS