E-formāta izdevumi

Onkoloģisko pacientu atbalsta biedrība "Dzīvības koks" piedalās darba grupā,kuras mērķis ir radīt pirmo starptautisko informatīvo materālu par olnīcu vēzi.
Ir izveidots pirmais starptautiskais buklets, kura mērķis ir identificēt un apkopot visu to, ko sievietēm un viņu ģimenēm jāzina par olnīcu vēzi, lai varētu veikt nozīmīgus uzlabojumus, ja slimība tiek diagnosticēta. Šī bukleta satura veidošanā ir piedalījusies arī onkoloģisko pacientu atbalsta biedrība "Dzīvības koks".
ENGAGe (European Network of Gynaecological Cancer Advocacy Groups, Eiropas ginekoloģisko vēžu interešu aizstāvības grupu tīkls) izveidoja darba grupu, tajā iekļaujot vadošos veselības aprūpes speciālistus un pacientu grupu pārstāvjus, kuri specializējas sieviešu ar olnīcu vēzi interešu pārstāvniecībā, lai pārskatītu, kā šobrīd praksē notiek olnīcu vēža ārstēšana (no diagnozes uzstādīšanas brīža līdz ārstēšanai), identificētu trūkumus zināšanās un vienotos par to būtisko informāciju, kas par šo slimību ir jāzina katrai sievietei.

Buklets ir pieejams uzspiežot uz attēla
Uzzini kas ir onkoimunoloģija
Zinātnieki visā pasaulē jau vairākas dekādes ir pētījuši, kāda var būt imūnsistēmas
loma cīņā ar vēzi.
Pateicoties Eiropas Vēža pacientu koalīcijai (ECPC), kuras biedrs ir onkoloģisko pacientu atbalsta biedrība "Dzīvības koks" arī latviešu valodā ir pieejams buklets par onkoimunoloģiju.

Labais piemērs: Pateicoties projektam, iespēja atsvaidzināt informatīvos materiālus vēža pacientiem un viņu tuviniekiem
2013. gadā onkoloģisko pacientu atbalsta biedrības Dzīvības koks izdeva pirmo informatīvo materiālu sērijā "Atklāti par vēzi", kurā pavisam publicētas četras sadaļas par šādiem tematiem: "Man ir vēzis", "Manam tuviniekam ir vēzis", "Manam kolēģim ir vēzis", "Manai mammai/ tētim ir vēzis". Tādējādi tika skarti daudzi onkoloģiskajam pacientam un viņa tuviniekiem būtiski jautājumi, uz kuriem ikdienā grūti atrast atbildes, piemēram, kā pateikt tuviniekiem, ka atklāts vēzis?; kā atbalstīt sievu pēc krūts vēža?; kā sakārtot darba attiecības?; kā palīdzēt vecākiem slimības gadījumā? utt. Laiks iet uz priekšu un bukleti, pateicoties iespējai tos papildināt projekta ietvaros, ieguvišu atjaunotu veidolu un arī saturiski ir uzlaboti.


Jaunākās bukletu versijas:
 
 

Bukleti pieejami šeit:

- Ja Tev ir atklāts vēzis
- Ja kādam no Taviem vecākiem ir vēzis
- Ja Tavam tuviniekam ir atklāts vēzis
- Ja Tavam kolēģim ir atklāts vēzisNEVALSTISKO ORGANIZĀCIJU IESAISTĪŠANĀS LĒMUMU PIEŅEMŠANAS PROCESOS REĢIONĀLĀ LĪMENĪ : IESPĒJAS UN IZAICINĀJUMI
Ir svarīgi, lai sabiedrība un tās dažādās grupas un intereses pārstāvošās nevalstiskās organizācijas, aktīvi un profesionāli līdzdarbotos lēmumu pieņemšanas un lēmumu sagatavošanas posmos ne tikai nacionālā līmenī, bet piedalītos kā līdzvērtīgi partneri arī reģionālā (novadu, pašvaldību) lēmumu sagatavošanā un īstenošanā. Tāpat ir svarīgi, lai organizācijām reģionos būtu sadarbība un saites ar citām līdzīgām organizācijām, kā arī ar dažādām institūcijām un pakalpojumu sniedzējiem.

Lai nonāktu līdz situācijai, kad NVO ir sava balss un tā tiek sadzirdēta gan pilsētas gan reģionos, bijis tāls ceļš ejams, un tas ir tikai sākums. Tāpēc šajā informatīvajā materiālā atskatāmies uz NVO un interešu aizstāvības vēsturi Pasaulē un Latvijā, lai saprastu, ka mūsu pieredze nav sasniegusi pat pusaudža gadus, kamēr pasaulē tā mērāma krietni vairāk nekā pusgadsimta garumā. Tātad mums vēl daudz kas jāmācās un jāapgūst, tāpat kā jāmācās arī valsts institūciju pārstāvjiem un sabiedrībai kopumā. Esam apkopojuši galvenos likumdošanas un citus normatīvos aktus, kas nozīmīgi NVO darbībai, kā arī skaidrojam svarīgākos līdzdalības un interešu aizstāvības terminus un procesus.
 
Nevalstisko organizāciju iesaistei lēmumu pieņemšanas procesos reģionālā līmenī ir sava specifika, kas noteikti jāzina un jāņem vērā, tāpēc, lai materiālam būtu sava pievienotā vērtība, esam jau sākuši apkopot pašvaldību viedokli un NVO domas par šo jautājumu. Tomēr projekta noslēgumā šim materiālam plānojam pievienot arī pielikumu – ar pašām jaunākajām domām un attīstības virzieniem attiecībā uz NVO un pašvaldību sadarbību, ko gribam uzklausīt 2013. gada projekta laikā, apmeklējot visus Latvijas novadus.

Buklets ir veidots projekta „Reģionālo organizāciju tīkla izveide sociālās un veselības politikas stiprināšanai” ietvaros.

92,07 % no Projekta finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību. Apakšaktivitāti administrē Valsts kanceleja sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu.


NEVALSTISKO ORGANIZĀCIJU IESAISTĪŠANĀS LĒMUMU PIEŅEMŠANAS PROCESOS REĢIONĀLĀ LĪMENĪ : IESPĒJAS UN IZAICINĀJUMI
Mans ģimenes ārsts Mans ģimenes ārsts
Nacionālais veselības dienests ir izveidojis noderīgu bukletu pacientiem "Mans ģimenes ārsts". Buklets ir veidots, lai atbildētu uz galvenajiem jautājumiem par ģimenes ārstu. Kuri jautājumi ir ģimenes ārsta kompetencē? Kā rīkoties, ja šobrīd Tev nav sava ģimenes ārsta? Kā ar vakcināciju, skrīninga programmām un pacienta iemaksām? To visu uzzini šajā elektroniskajā bukletā.
Iesakām bukletu pašiem izdrukāt un turēt mājas aptieciņas tuvumā - ZINI SAVAS TIESĪBAS, un izturies atbildīgi pret savu veselību!

Bukleta autors: Nacionālais veselības dienests
Buklets "Mans ģimenes ārsts"
Interešu aizstāvība - lobijs?
Uzzini kas ir interešu aizstāvība, kā veidot koalīcijas, par kādiem jautājumiem ir vērts padomāt interešu aizstāvības procesā.
Interešu aizstāvība - lobijs?
Buklets "Ceļvedis pacientu interešu aizstāvībā - padari savu balsi skaļāku!"
Bukletā uzzini:
• Kas ir interešu aizstāvība un kāpēc pacientu organizācijām aizstāvēt savas intereses?

• Kā aizstāvēt intereses?

• Pacientu organizāciju veiksmes stāsti interešu aizstāvībā


Buklets "Ceļvedis pacientu interešu aizstāvībā - padari savu balsi skaļāku!"
Eiropas valstu veselības aprūpes sistēmas
Katrai Eiropas valstij ir sava vēsture, sava kultūra un savs individuālais attīstības ceļš, līdz ar to arī veselības aprūpes sistēmas veidojušās dažādi un ir atšķirīgas. Protams, var meklēt zināmus kopsaucējus un dažām problēmām atrast līdzīgus risinājumus, tomēr pat valstīs ar līdzīgām finansējuma shēmām pašas veselības aprūpes sistēmas un to funkcionēšana atšķiras. Tai pašā laikā, iepazīstot un analizējot šo atšķirīgo pieredzi, iespējams gūt svarīgas atziņas, ko var izmantot, attīstot un veidojot veselības aprūpes sistēmu Latvijā.
Veselības aprūpes sistēmas Eiropā
Latvijas veselības aprūpes politika
Pētījums analizē Latvijas veselības aprūpes politikas veidojošos principus, kā arī iezīmē ceļus, kā rīcībpolitikas izstrādē un ietekmēšanā var piedalīties nevalstiskas organizācijas.
Latvijas veselības aprūpes politika
Onkoloģisko pacientu psihosociālās rehabilitācijas programma
Ar onkoloģiskām slimībām katru gadu saslimst apmēram 10 tūkstoši cilvēku, gandrīz 50% no visiem ir darbaspējas vecumā (19-65 gadi), savukārt uzskaitē kopā ir vairāk nekā 60 tūkstoši onkoloģisko pacientu.1 Vēzis ir smaga slimība, kas atstāj dziļas psiholoģiskas, emocionālas un sociālas sekas. Tās skar ne tikai indivīdu, bet arī cilvēkus, kas dzīvo kopā ar viņu, tās bieži krasi maina dzīvi. Psihosociālās sfēras problēmas, kas rodas smagas slimības gadījumā, var būt: depresija, pazemināts pašvērtējums un sociālo saikņu zaudēšana vai to mazināšanās, darbaspēju zudums u.c, kas savukārt noved pie sociālas atstumtības, izolācijas, kā arī tiek zaudēti finanšu avoti. Šajā izdevumā iespējams iepazīties ar onkoloģisko pacientu atbalsta biedrības "Dzīvības koks" izstrādāto programmu.
Onkoloģisko pacientu psihosociālās rehabilitācijas programma
Pacienta Balss 3. izdevums
Pacienta balss: „Pacientam ir jāpiedalās visā, kas ar viņu notiek”.

Ir iznācis kārtējais laikraksta „Pacienta balss” numurs, kurā turpinām informēt par pacientiem svarīgiem, taču ikdienā ne tik bieži apspriestiem jautājumiem – sociālo palīdzību un pacientu tiesībām. „Pacientam ir jāpiedalās visā, kas ar viņu notiek,” uzsver Juridisko zinātņu doktore, juriste Solvita Olsena, un laikrakstā šī  doma tiek  paplašināta – ikvienam ir jāpiedalās visās norisēs, kas skar viņu un apkārtējos, nevis vienaldzīgi jānoraugās vai jāpaiet garām. Lai situācija mainītos, mums pašiem ir jāgrib to mainīt.

Šīs „Pacienta balss” publikācijās atrodama informācija par to, ka medicīnas darbinieku pienākums ir izskaidrot visu, kas ar pacientu tiek darīts, kāpēc tas tiek darīts utt. Publicējam Eiropas pacientu tiesību hartu, kur apkopotas visas svarīgākās tiesības, kā arī padomus, kā labāk sagatavoties vizītei pie ārsta. Atgādinājumam arī valsts apmaksātie izmeklējumi un ieskats pārrobežu veselības aprūpes iespējās. Atsevišķi raksti veltīti sociālajai uzņēmējdarbībai, kas pasaulē jau kļuvusi iecienīta, kā arī tam, kur meklēt palīdzību, ja apkopjams kāds smagi sirgstošs tuvinieks. 

Pieejams šeit
"Pacienta Balss" II/2012
Bezmaksas izdevums “Pacienta Balss” pievēršas sociālās palīdzības jautājumiem

Nācis klajā pacientu laikraksta “ Pacienta Balss” šā gada otrais izdevums, kas šoreiz veltīts sociālās palīdzības jautājumiem, šajā numurā iespējams uzzināt tās atbalsta formas, kas rīdziniekiem un konkrēti onkoloģijas pacientiem ir pieejamas par pašvaldības līdzekļiem.

Bezmaksas izdevums “Pacienta Balss” pievēršas sociālās palīdzības jautājumiem

Nācis klajā pacientu laikraksta “ Pacienta Balss” šā gada otrais izdevums, kas šoreiz veltīts sociālās palīdzības jautājumiem, šajā numurā iespējams uzzināt tās atbalsta formas, kas rīdziniekiem un konkrēti onkoloģijas pacientiem ir pieejamas par pašvaldības līdzekļiem.

Pieejams šeit

 
 
Laikraksts pacientiem
Pēc ilgāka laika pārtraukuma izdots pirmais šā gada "Pacienta Balss" izdevums. Šajā numurā galvenais uzsvars likts uz psihosociālās rehabilitācijas nozīmi.

Šis “Pacienta Balss” numurs tapis pateicoties Rīgas Domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Sabiedrības integrācijas programmas finansiālajam atbalstam, programmas ietvaros klajā nāks vēl divi numuri – jūlijā un septembrī. “Pacienta Balss” ir bezmaksas laikraksts pacientiem un viņu tuviniekiem, kas latviešu un krievu valodā pieejams lielākajās ārstniecības iestādēs.
Pacienta Balss
Buklets "Veselības jomu pārstāvošo NVO iesaistīšanās lēmumu pieņemšanas procesos"
Informatīvais buklets balstīts uz konferences „Efektīva pacientu organizāciju iesaistīšanās lēmumu pieņemšanas procesos” materiāliem.
Buklets pieejams šeit:
Buklets angļu valodā par klīnisko pētījumu nozīmi krūts vēža ārstēšanā
Buklets pieejams šeit

Jaunumi

INTERNETA TIEŠRAIDE TIEŠRAIDE KONFERENCES TIEŠRAIDE SOS