Statistika un pētījumi

Latvijas Pilsoniskās alianses pētījums: "Pārskats par NVO sektoru Latvijā." (2015)
Latvijas Pilsoniskā alianses publicējusi pētījumu “Pārskats par NVO sektoru Latvijā. 2015.” Pārskata mērķis ir sniegt ieskatu nevalstisko organizāciju (NVO) darbībās un aktivitātēs Latvijā.
Pētījums pieejams ŠEIT.
Pētījums: "Onkoloģisko pacientu psihoemocionālās vajadzības aktīvās ārstēšanas periodā un periodā pēc aktīvās ārstēšanas" (2015)
Onkoloģisko pacientu atbalsta biedrība "Dzīvības koks" ir veikusi pētījumu "Onkoloģisko pacientu psihoemocionālās vajadzības aktīvās ārstēšanas periodā un periodā pēc aktīvās ārstēšanas (Onkoloģisko pacientu atgriešanās darba un sociālajā dzīvē)"
Pētījums pieejams ŠEIT.
Pētījums: "Sabiedrības izpratne un informētība par onkoloģiju" (2013)
„Dzīvības koks” no 2013. gada 1. oktobra līdz 1. decembrim veica pētījumu, kura galvenais uzdevums bija noskaidrot Latvijas iedzīvotāju izpratni un informētības līmeni par onkoloģiskajiem jautājumiem.
Pētījums pieejams ŠEIT.
Veselības aprūpes sistēmas - Eiropas valstu pieredze
Katrai Eiropas valstij ir sava vēsture, sava kultūra un savs individuālais attīstības ceļš, līdz ar to arī veselības aprūpes sistēmas veidojušās dažādi un ir atšķirīgas. Protams, var meklēt zināmus kopsaucējus un dažām problēmām atrast līdzīgus risinājumus, tomēr pat valstīs ar līdzīgām finansējuma shēmām pašas veselības aprūpes sistēmas un to funkcionēšana atšķiras. Tai pašā laikā, iepazīstot un analizējot šo atšķirīgo pieredzi, iespējams gūt svarīgas atziņas, ko var izmantot, attīstot un veidojot veselības aprūpes sistēmu Latvijā.
Pētījums pieejams šeit
Latvijas veselības aprūpes politika
Pētījums analizē Latvijas veselības aprūpes politikas veidojošos principus, kā arī iezīmē ceļus, kā rīcībpolitikas izstrādē un ietekmēšanā var piedalīties nevalstiskas organizācijas.
Latvijas veselības aprūpes politika
Statistikas dati par invaliditāti
Statistikas dati par iedzīvotājiem pirmreizēji noteikto invaliditāti no 2004. gada līdz 2010. gadam.
Informācijas avots: Nacionālās veselības dienests;
www.vmnvd.gov.lv
Statistikas dati pieejami šeit
Statisitikas dati par onkoloģisko situāciju Latvijā (2010)
Onkoloģija - statistikas dati par pacientu skaitu sadalījumā pa reģioniem, lokalizācijas veidiem, dzimuma un vecuma grupām no 2007. gada līdz 2010. gadam.
Informācijas avots: Nacionālās veselības dienests;
www.vmnvd.gov.lv
Statistikas dati pieejami šeit
Pārskats par NVO sektoru Latvijā
Autors: Baltic Institute of Social Sciences, 2011
Pētījumā analizēta un apkopota informācija par NVO raksturojošām pazīmēm, darbības vidi, ietekmējošiem ārējiem un iekšējiem faktoriem, finansējuma plūsmu. Pamatojoties uz apkopoto informāciju, identificētas tendences NVO sektorā 2009./2010.gadā.
Informācijas avots: www.nvo.lv; Latvijas Pilsoniskā alianse
Pētījums pieejams šeit
Pētījums "Sabiedrības izpratne un informētība par onkoloģiju" (2010)
„Dzīvības koks” no 2010. gada 4. februāra līdz 4. martam veica pētījumu, kura galvenais uzdevums bija noskaidrot Latvijas iedzīvotāju izpratni un informētības līmeni par onkoloģiskajiem jautājumiem.
Pētījums pieejams šeit:

Jaunumi

INTERNETA TIEŠRAIDE TIEŠRAIDE KONFERENCES TIEŠRAIDE SOS