Veselības grupas apmācība interešu aizstāvībā un likumdošanas iniciatīvās

« Atpakaļ pie rakstiem

Projekta „NVO ekspertīze veselības rīcībpolitikas izstrādē” ietvaros tiek sagatavota 5 dienu (40 h) programma, kuras ietvaros tiks apmācīti vismaz 20 pacientu organizācijas biedri- interešu aizstāvībā un likumdošanas iniciatīvu veicināšanā. Apmācībām tiks piesaistīti eksperti un nozaru profesionāļi- juristi, kas specializējušies veselības jautājumos, pacientu tiesību aizsardzības speciālisti, onkologu profesionālās asociācijas pārstāvji, politikas līdzdalības pētnieki, sabiedriski darbinieki. Programma sastādīta, integrējot teorētiskās zināšanas un praktiskās prasmes, tādējādi nodrošinot gan izpratni par interešu aizstāvības procesu, gan praktiski pielietojamas- komunikācijas iemaņas.

Apmācību programmas apraksts

Projekta „NVO ekspertīze veselības rīcībpolitikas izstrādē” ietvaros tiek sagatavota 5 dienu (40 h) programma, kuras ietvaros tiks apmācīti vismaz 20 pacientu organizācijas biedri- interešu aizstāvībā un likumdošanas iniciatīvu veicināšanā. Apmācībām tiks piesaistīti eksperti un nozaru profesionāļi- juristi, kas specializējušies veselības jautājumos, pacientu tiesību aizsardzības speciālisti, onkologu profesionālās asociācijas pārstāvji, politikas līdzdalības pētnieki, sabiedriski darbinieki. Programma sastādīta, integrējot teorētiskās zināšanas un praktiskās prasmes, tādējādi nodrošinot gan izpratni par interešu aizstāvības procesu, gan praktiski pielietojamas- komunikācijas iemaņas.

Programmas struktūra
Katra semināra programma tiek strukturēta šādos blokos:
- Interešu aizstāvības teorētiskie un normatīvie aspekti
- Praktikums- reāla viedokļu apmaiņa ar veselības aprūpes politikas veidotājiem un dalībniekiem
- Praktiskā daļa- komunikācijas un mediju treniņi.

Programmas dalībnieki
Vismaz 20 pacientu biedrības „Dzīvības koks” biedri un atbalstītāji, kā arī citu hronisku slimību pacientu organizāciju biedri. Apmācībām ikviens interesents var pieteikties
ŠEIT:

Vieta: Ārstu biedrība, Skolas iela 3, Rīga

Apmācību tematiskais sadalījums:

29. marts
- Ievads interešu aizstāvībā (NVO loma, lobēšana, sadarbība utt.)
- Kā veidojas veselības aprūpes politika ( ietekmējošie faktori, veselības finansēšanas shēma)
- Kāda ir pacientu organizācijas loma veselības aprūpes sistēmā, kādas ir organizācijas līdzdalības iespējas (NAP, sadarbības memorands, sociālā partnerība utt.)
- Praktikums- Latvijas vs ārvalstu pieredze (apkopotie materiāli, prezentācija)
- Praktiskā daļa: Ziņojuma sagatavošana, kā publiski uzstāties? (Publiskā runa)

Apmācību, kas notiks 29. martā, programma

 

 

Datums

 

Programma

 

Laiks

 

Eksperti

 

29.marts

 

 

 

 

 

 

Reģistrācija, rīta kafija

9.00-9.15

 

Ievads interešu aizstāvībā (NVO loma, lobēšana, sadarbība utt.), kādas ir organizācijas līdzdalības iespējas (NAP, sadarbības memorands, sociālā partnerība utt.)

9.15-10.45

Inta Šimanska/Rasma Pīpiķe
(Latvijas Pilsoniskā alianse)

Kā veidojas veselības aprūpes politika ( ietekmējošie faktori, veselības finansēšanas shēma)

10.45-12.15

 

VM pārstāvis

 

 

 

Pusdienas

12.15-13.00

 

Praktikums- Latvijas vs ārvalstu pieredze (apkopotie materiāli, prezentācija)

13.00- 13.30

Iveta Smilga
( Dzīvības koks)

Praktiskā daļa: Ziņojuma sagatavošana

13.30-14.00

Gunita Berķe
Dzīvības koks)

Kā publiski uzstāties? (Publiskā runa)

14.00-15.00

Arita Grīnberga
(Latvijas Radio)

 

Kafijas pauze

15.00-15.15

 

Praktiskā daļa: Ziņojuma sagatavošana, kā publiski uzstāties? (Publiskā runa)

15.15-16.00

Arita Grīnberga
(Latvijas Radio)

 


26. aprīlis


- Interešu aizstāvības veidi un iespējas (t.sk. dokumentu analīze, priekšlikumu sagatavošana utt.)
- Vai pacientu organizācijai ir kāda specifika? Pacientu organizācijas neizmantotās iespējas?
- Ja veselības aprūpe ir katras valsts iekšēja lieta, tad- vai ir nozīme darboties arī ES līmeņa institūcijās?
- Praktikums: Pieredzes stāsti no pacientu NVO (SUSTENTO piemērs, Resursu centrs Marta, Pacientu Ombuds )
- Praktiskā daļa: Interešu aizstāvības kampaņa, komunikācijas kampaņa, preses konference, mediju treniņš

24. maijs
- Vai zinām savas, pacienta, tiesības? Kādi ir pacienta pienākumi? Kā aizstāvēt tiesības (kompensējamie medikamenti, kvalitatīva aprūpe, jauni pakalpojumi utt.)?
- Veselības aprūpes „pārresoru raksturs” (VM un LM, likumdošanas specifika);
- Praktikums: VM un LM diskusija par onkoloģiju
- Praktiskā daļa- Retorika, runas māksla (kā publiski uzstāties?)

Septembris
- Pacientu pašorganizācija, tās loma veselības aprūpes politikā
- Sociālie partneri- sadarbības un ietekmes iespējas valdībā, parlamentā, ministrijās
- Praktikums: Diskusija saeimas deputāti- Sociālo un darba lietu komisija Veselības apakškomisija
- Praktiskā daļa- komunikāciju treniņš- kā runāt ar medijiem un panākt savu?

Oktobris
- Pacientu pašapziņa un kvalitatīva veselības aprūpe- ko tas nozīmē?
- Pacientu un profesionālo (ārstu) organizāciju sadarbība
- ES un nacionālo valstu veselības politika
- Praktikums: Latvijas Onkologu asociācijas, Latvijas Ārstu biedrības paraugs
- Praktiskā daļa- komunikāciju treniņš- verbālā, neverbālā komunikācija.

92,07 % no Projekta finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību. Apakšaktivitāti administrē Valsts kanceleja sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu.« Atpakaļ pie rakstiem
Saistītie dokumenti
29. marta apmācību programma

Jaunumi

INTERNETA TIEŠRAIDE TIEŠRAIDE KONFERENCES TIEŠRAIDE SOS