Diskusija- kas pietrūkst pacientu nevalstiskajām organizācijām, lai tās kļūtu profesionālākas?

« Atpakaļ pie rakstiem
Diskusija- kas pietrūkst pacientu nevalstiskajām organizācijām, lai tās kļūtu profesionālākas? Aicinām jūs piedalīties diskusijā par pacientu organizāciju vietu un lomu, kā arī profesionalitāti, veidojot sadarbību un iesaistoties veselības aprūpes rīcībpolitikas ietekmēšanā. Diskusija notiks 27.decembrī no pulksten 12.00- 14.00 ES Mājas sarunu istabā (Aspazijas bulvārī 28, Rīgā). Tās mērķis ir veicināt viedokļu, pieredzes un ideju apmaiņu starp pacientu organizācijām, lai stiprinātu veselības interešu aizstāvju lomu un pašapziņu, pārstāvot pacientu intereses.

Kāpēc tas ir svarīgi?

Veselības jomu Latvijā pārstāv tikai 2% no reģistrētajām NVO[1], taču, ja runājam par sabiedrības veselību, tad tas ir viens no nozīmīgākajiem rādītājiem valsts attīstībai. Latvijas faktu veiktā aptauja par sabiedrības viedokli par NVO sektoru Latvijā parāda dominējošo uzskatu- 72 % respondentu domā, ka NVO nevar ietekmēt valsts procesus. Savukārt 42 % ir pārliecināti, ka nevar ietekmēt veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību un kvalitāti (gandrīz 40 % par šo jautājumu nav viedokļa). 

Aktuāli jautājumi:

·        Kādas ir pacientu organizācijas, kas pietrūkst profesionalitātei?

·        Vai pacientu organizācijas ir pietiekami profesionālas interešu aizstāvībā, lai ietekmētu veselības aprūpes procesus?

·        Kas nepieciešams, lai paaugstinātu profesionalitāti?

·        Ko darīt, kā sasniegt vēlamo rezultātu?

·        Pacientu interešu aizstāvības galvenie uzdevumi.

·        Vai pacientu organizācijas var ietekmēt veselības aprūpes politiku?

Diskusijā aicinātas piedalīties nevalstisko, kā arī valsts organizāciju pārstāvji. Diskusijas laikā sagatavotie viedokļi tiks apkopoti un publicēti interneta vietnē www.veselibaspolitika.lv.

Lūdzam pieteikt savu dalību diskusijā, rakstot uz e-pastu: dzivibaskoks@dzivibaskoks.lv vai zvanot pa tālruni 26756966.

 

Diskusija tiek gatavota projekta "Efektīva NVO iesaiste veselības rīcībpolitikas veidošanā" ietvaros, ko realizē Onkoloģisko pacientu atbalsta biedrība „Dzīvības koks”. 92,07 % no projekta finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību. Apakšaktivitāti administrē Valsts kanceleja sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu.

 

Tuvāka informācija: Antra Altmane, e-pasts: dzivibaskoks@dzivibaskoks.lv


[1]Pārskats par NVO sektoru Latvijā, Baltic Institute of Social Sciences, 2011  « Atpakaļ pie rakstiem

Jaunumi

INTERNETA TIEŠRAIDE TIEŠRAIDE KONFERENCES TIEŠRAIDE SOS