Finansēšanas kārtība

Veselības aprūpes finansējumu sastāda:
► valsts piešķirtie finansu līdzekļi;
► pacientu nodevas un līdzmaksājumi;
► brīvprātīgās apdrošināšanas līdzekļi (apdrošināšanai pakļautie maksājumi ir pacienta līdzmaksājums un samaksa par veselības aprūpes pakalpojumiem, kas nav iekļauti valsts apmaksātajos veselības aprūpes pakalpojumos);
► veselības aprūpes iestāžu īpašnieku ieguldītās investīcijas savā iestādē, nodrošinot Ministru kabineta noteikto obligāto prasību ārstniecības iestādēm un to struktūrvienībām izpildi.

Veselības aprūpei paredzētos valsts budžeta līdzekļus izlieto:
►veselības aprūpes sistēmā iekļautajiem pakalpojumiem;
►samaksai par kompensējamām zālēm un medicīnas ierīcēm saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kas regulē ambulatorajai ārstēšanai paredzēto zāļu un medicīnisko ierīču iegādes izdevumu kompensācijas kārtību;
►samaksai par centralizētajiem iepirkumiem;
►veselības aprūpes finansēšanu uzrauga Latvijas Nacionālais Veselības Dienests( NVD);
 
 NVD valsts budžeta līdzekļus plāno novirzīt:
►samaksai par ambulatorajiem veselības aprūpes pakalpojumiem – ne mazāk kā 45 % apmērā;
►samaksai par stacionārajiem veselības aprūpes pakalpojumiem – ne vairāk kā 53 % apmērā;
 
Latvijā ir daļēji valsts finansēta veselības aprūpe un daļēji veselības aprūpi sedz paši pacienti
 
No valsts budžeta apmaksātos veselības aprūpes pakalpojumus sniedz tās ārstniecības iestādes, kuras noslēgušas līgumu ar dienestu, kā un valsts pārvaldes iestādes, kuras veselības aprūpes pakalpojumus sniedz saskaņā ar nolikumu. Informāciju par to vai konkrētā aģentūra, ārstniecības iestāde vai valsts pārvaldes iestāde ir līguma attiecībās ar NVD var uzzināt NVD mājas lapā pieejama : www.vmnvd.gov.lv
 
Dienests savā mājas lapā internetā ievieto informāciju par ārstiem, kuri strādā ārstniecības iestādēs, kas noslēgušas ar dienestu līgumu par veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu un apmaksu no valsts budžeta līdzekļiem, norādot ārstniecības iestādi, ārsta vārdu, uzvārdu, specialitāti un to, vai ārsts ir tiesīgs izrakstīt ambulatorai ārstēšanai paredzētās no valsts budžeta līdzekļiem kompensējamās zāles un medicīniskās preces.

 

 

 

Jaunumi

INTERNETA TIEŠRAIDE TIEŠRAIDE KONFERENCES TIEŠRAIDE SOS