Valsts apmaksātā veselības aprūpe

Jaunākā informācija par kompensējamajiem medikamentiem, pieejama šeit!

Tiek veidots arī M saraksts, no tā var izvēlēties zāles grūtniecēm, sievietēm pēcdzemdību periodā līdz 42 dienām un bērniem līdz 24 mēnešu vecumam (stājās spēkā ar 2012.gada 1.septembri).

M sarakstā iekļautās zāles valsts kompensē:

- bērniem līdz 24 mēnešu vecumam ar kompensācijas apmēru 50%;

- grūtniecēm un sievietēm līdz 42 pēcdzemdību perioda dienām ar kompensācijas apmēru 25%.

Saņemot kompensējamās zāles vai medicīniskās ierīces ar 100% kompensāciju, aptiekā pacientam jāpiemaksā Ls 0,50 par katru recepti!

Arī trūcīgiem pacientiem pilnībā 100%, 75% un 50% kompensācijas gadījumā tiek apmaksāts lētākais medikaments. Konsultējoties ar ārstu vai farmaceitu, pacientam ir tiesības saņemt informāciju par lētāku zāļu iegādi.


No pacienta iemaksas ir atbrīvotas šādas iedzīvotāju kategorijas:

► bērni vecumā līdz 18 gadiem;
► grūtnieces un sievietes pēcdzemdību periodā līdz 42 dienām, ja tiek saņemti veselības aprūpes pakalpojumi, kas saistīti ar grūtniecības un pēcdzemdību novērošanu un grūtniecības norisi;
► politiski represētās personas, Nacionālās pretošanās kustības dalīb­nie­ki un Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidācijā cietušās personas;
► tuberkulozes slimnieki un pacienti, kuriem veic izmeklējumus tuber­kulozes noteikšanai;
► psihiski slimas personas, saņemot psihiatrisko ārstēšanu;
► pacienti, saņemot hroniskās hemodialīzes, hemodiafiltrācijas un peritoneālās dialīzes procedūras visā ārstniecības procesa laikā;
► personas, kuras saņem veselības aprūpes pakalpojumus MK noteikumu Nr. 1046. „Veselības aprūpes organizēšana un finansēšanas kārtība”4. pielikumā minēto infekciju gadījumā( pie nosacījuma, ja šī personas ārstējas stacionārā).
► personas, kurām neatliekamo medicīnisko palīdzību sniedz neatlie­kamās medicīniskās palīdzības brigādes;
► personas, kas ir sociālo pakalpojumu reģistrā reģistrētu valsts vai pašvaldības ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju klienti, vai personas, kuru uzturēšanos citu sociālo pakalpojumu reģistrā reģistrēto sociālo pakalpojumu sniedzēju ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijās apmaksā valsts vai pašvaldība, ārstniecības iestādē, uzrādot dokumentu, kas apliecina minēto faktu;
► visi iedzīvotāji, kuriem veic profilaktiskās apskates un izmeklējumus;
► visi iedzīvotāji, kuriem veic vakcināciju vakcinācijas kalendāra ietvaros, pasīvo imūnterapiju, kā arī vakcināciju pret gripu atbilstoši normatīvajiem aktiem par ambulatorajai ārstēšanai paredzēto zāļu un medicīnisko ierīču iegādes izdevumu kompensācijas kārtību;
► pacienti, saņemot ilgstošu plaušu mākslīgo ventilāciju mājas apstākļos;
► orgānu donori;
► personas, kuras saņem paliatīvo un veselības aprūpi mājās;
► I grupas invalīdi;
► trūcīgās personas, kas par tādām atzītas saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā ģimene vai atsevišķi dzīvojoša persona atzīstama par trūcīgu; 
► Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta darbinieki.
Personai no valsts budžeta līdzekļiem un viņa paša maksājumiem (pacienta iemaksa, līdzmaksājums) nodrošina;
► ģimenes ārsta un viņa komandas sniegto veselības aprūpi, kā arī profilaktisko apskati vienreiz gadā;
► speciālista sniegto veselības aprūpi;
► laboratoriskos izmeklējumus un medicīniskās manipulācijas ar ģimenes ārsta vai speciālista nosūtījumu;
►dienas stacionārā sniegtos veselības aprūpes pakalpojumus;
► mājas aprūpi;
► neatliekamās medicīniskās brigādes sniegto palīdzību;
► neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšanu slimnīcās un steidzamās medicīniskās palīdzības punktos un traumu punktos valsts sabiedrībā ar ierobežotu atbildību "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca";
► veselības aprūpi slimnīcās, kuras 24 stundas diennaktī sniedz neatliekamo medicīnisko palīdzību un steidzamo medicīnisko palīdzību, nodrošinot vairāku speciālistu palīdzību un nepieciešamos izmeklējumus;
► veselības aprūpi slimnīcās, kuras 24 stundas diennaktī sniedz neatliekamo medicīnisko palīdzību un steidzamo medicīnisko palīdzību, nodrošinot vairāku speciālistu palīdzību un nepieciešamos izmeklējumus;
► rehabilitāciju pēc ārstniecības posma pabeigšanas slimnīcā, kura sniedz 24 stundu neatliekamo medicīnisko palīdzību un steidzamo palīdzību, vai medicīniskās rehabilitācijas dinamisko novērošanu;
► kompensējamās zāles un medicīnas ierīces.

Personai no valsts budžeta līdzekļiem un viņa paša maksājumiem (pacienta iemaksa, līdzmaksājums) nodrošina:
► ģimenes ārsta un viņa komandas sniegto veselības aprūpi, kā arī profilaktisko apskati vienreiz gadā;
► speciālista sniegto veselības aprūpi;
► laboratoriskos izmeklējumus un medicīniskās manipulācijas ar ģimenes ārsta vai speciālista nosūtījumu;
► dienas stacionārā sniegtos veselības aprūpes pakalpojumus;
► mājas aprūpi;
► neatliekamās medicīniskās brigādes sniegto palīdzību;
► neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšanu slimnīcās un steidzamās medicīniskās palīdzības punktos un traumu punktos valsts sabiedrībā ar ierobežotu atbildību "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca";
► veselības aprūpi slimnīcās, kuras 24 stundas diennaktī sniedz neatliekamo medicīnisko palīdzību un steidzamo medicīnisko palīdzību, nodrošinot vairāku speciālistu palīdzību un nepieciešamos izmeklējumus;
► veselības aprūpi slimnīcās, kuras 24 stundas diennaktī sniedz neatliekamo medicīnisko palīdzību un steidzamo medicīnisko palīdzību, nodrošinot vairāku speciālistu palīdzību un nepieciešamos izmeklējumus;
► rehabilitāciju pēc ārstniecības posma pabeigšanas slimnīcā, kura sniedz 24 stundu neatliekamo medicīnisko palīdzību un steidzamo palīdzību, vai medicīniskās rehabilitācijas dinamisko novērošanu;
► kompensējamās zāles un medicīnas ierīces.


Fakti par medikamentu kompensācijas sistēmu Latvijā

Labs situācijas raksturojums ir atvēlētais valsts finansējums onkoloģijai: Latvijā valsts onkoloģijai 2012.gadā atvēl 11,8 miljonus latu, Igaunijā – 21 miljonu latu, Lietuvā – 35 miljonus latu.

Zāļu iegādes kompensācijas sistēma nodrošina pacientiem iespēju saņemt noteiktu slimību ārstēšanai nepieciešamos medikamentus, kurus pilnībā vai daļēji apmaksā valsts un kuri ir iekļauti Kompensējamo zāļu sarakstā (KZS). Tas sastāv no:

A saraksta, kurā iekļauti līdzvērtīgas efektivitātes medikamenti;

B saraksta, kurā iekļautajiem medikamentiem KZS nav līdzvērtīgas efektivitātes zāļu;

C saraksta - tajā tiek iekļautas zāles, kuru izmaksas viena pacienta ārstēšanai gadā pārsniedz 3000 latu un ražotājs zāļu kompensācijas izdevumus noteiktam pacientu skaitam apņemas segt no saviem līdzekļiem[1].

Daži medikamenti, kuri nav iekļauti kompensējamo sarakstā, lai gan citās ES valstīs tie ir iekļauti. Diemžēl Latvijā ir maz medikamentu, kuri vērsi uz metastatiska vēža ārstēšanu.

 

Daudzi jaunās paaudzes medikamenti ir kompensējamo zāļu saraksta C sadaļā. Taču tos pacientiem saņemt ir diezgan neiespējami. C saraksta medikamentus var saņemt individuālās kompensācijas kārtībā. Šie medikamenti dažiem , pēc neizskaidrojamiem kritērijiem izvēlētiem pacientiem, tiek piešķirti ar t.s. individuālās kompensācijas starpniecību. Arī tajā gadījumā, ja pacients trāpās to laimīgo sarakstā, kuriem medikaments tiek piešķirts , tad valsts kompensē tikai 10000Ls gadā, kas ne tuvu nesedz ārstēšanai nepieciešamā medikamenta izmaksas un pacientam bieži vien nākas piemaksāt pat 1000Ls mēnesī, ko gluži loģiski, cilvēki nevar atļauties.


 

Jaunumi

INTERNETA TIEŠRAIDE TIEŠRAIDE KONFERENCES TIEŠRAIDE SOS