Primārā veselības aprūpe

Primārā veselības aprūpe - pirmais un galvenais veselības aprūpes sistēmas līmenis, pirmais saskarsmes posms starp pacientu un veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēju, kurā risina galvenās iedzīvotāju veselības problēmas, lietojot vienkāršas un izmaksu ziņā efektīvas medicīnas tehnoloģijas. Primāro veselības aprūpi savā pacientu sarakstā reģistrētajiem pacientiem nodrošina ģimenes ārsti kopā ar savu komandu (ārsta palīgu vai māsu un vecmāti), kā arī zobārstu, zobārsta asistentu, zobārsta māsu un higiēnistu ambulatorajās ārstniecības iestādēs un stacionāro ārstniecības iestāžu ambulatorajā nodaļā. Ģimenes ārstu izvēlas pacients, aizpildot reģistrācijas anketu.

►Līdzekļus samaksai par primārās veselības aprūpes pakalpojumiem NVD novirza administrēšanai dienesta teritoriālajām nodaļām.

►Valsts budžeta līdzekļus novirza samaksai par: ģimenes ārstu sniegtajiem veselības aprūpes pakalpojumiem; māsas un ārsta palīga (feldšera) darbu; zobārstu, zobārstu asistentu, zob­ārstu māsu un higiēnistu sniegtajiem veselības aprūpes pakalpojumiem; vecmātes un dežūrārsta darbu; māsas vai ārsta palīga (feldšera) darbu, kuri nodrošina veselības aprūpi mājās.

Veselības ministrijas piedāvātās izmaiņas ģimenes ārstu darba organizācijā


Abas līdzšinējās ĢĀ kvalitātes sistēmas - obligātā un brīvprātīgā ar 2013.gadu apvienotas vienā – galvenie kritēriji uz ko vērsta uzmanība:

  • Hronisko pacientu aprūpes rezultāts;
  • Profilakses darbs (t.sk. skrīninga rezultāts);
  • Prakses pieejamība pacientiem.

No budžeta programmas „Ārstniecībai” PVA novirzīti 6,55% tāpat kā šogad, finansējums netiek samazināts.

Pieejamības uzlabošanai akūtiem pacientiem ĢĀ pieejamību jānodrošina tajā pašā dienā, kad pacients vērsies ārsta praksē – neatkarīgi no akūto pacientu pieņemšanas laika beigām. Valsts apmaksās ģimenes ārsta vizīti mājās pie tiem pacientiem, kuri pēc Neatliekamās medicīniskās palīdzības (NMP) brigādes izsaukuma nav stacionēti slimnīcā. Praksēs, kurās reģistrēti vairāk nekā 1800 pacienti, veselības aprūpi obligāti nodrošinās otra māsa.

Ģimenes ārstu darba kvalitātes novērtēšanas metodika:
1. Profilakse:

1.1. Veselības pārbaudes – minimālais aptveres kritērijs 75% (bija 65%).

  • Bērnu veselība (bērnu vakcinācijas aptvere 92-98% (bija 90%) veselības stāvokļa novērtēšana bērniem no 2-18 gadu vecumam – robežvērtība 75-95% (maksimālā robeža (90%).
  • Organizētā vēža skrīninga datu uzraudzība (jauns kritērijs):

- mamogrāfijas un dzemdes kakla vēža skrīnings (36-50%)
- veikto slēpto asiņu testu aptvere pie ģimenes ārsta reģistrētiem pacientiem (8-25%).

1.2. Hronisko slimību pacientu uzraudzība:
Cukura diabēta pacientu uzraudzība:
- glikohemoglobīna mērījumi 2.tipa cukura diabēta pacientiem – robežvērtība 80 – 90% ( bija 60%);
- mikroalbuminūrijas noteikšana kvantitatīvi 2. tipa cukura diabēta pacientiem  60 – 80% (bija 60%).
Arteriālās hipertensijas un koronārās sirds slimības pacientu aprūpe (jauns kritērijs):
- kardiovaskulārā riska noteikšana 70 – 95%;
- ZBL holesterīna noteikšana 80 – 95%.
Pacientu ar  bronhiālo astmu aprūpe:
- izelpas maksimuma plūsmas mērīšana bronhiālās astmas pacientiem 75 – 95% (90%).

1.3.  Veselības aprūpes pakalpojumu izmaksas efektivitātes paaugstināšana (jauns kritērijs):
NMP dienesta izsaukumu skaita vērtējums pie ģimenes ārsta pacientiem  uz 100 reģistrētiem pacientiem NMP izsaukumu skaits ir zemāks nekā vidējais rādītājs valstī – 100%.

1.4.  Ģimenes ārstu veikto manipulāciju un papildus pakalpojumu daudzveidība (jauns kritērijs):
ĢĀ vairāk veic manipulācijas, kuras ietilpst viņa kompetencē  30 – 50%. Ja aprēķinātie rādītāji ir vienādi vai pārsniedz noteiktos vērtēšanas kritērija augstāko robežvērtību, ārsts saņem 100 %. Ja aprēķinātie rādītāji ir robežvērtību intervālā no noteiktajiem vērtēšanas kritērijiem, atbilstošajam kvalitātes rādītājam aprēķināto gada darbības novērtējuma maksājuma apjomu proporcionāli samazina. Ja aprēķinātie rādītāji ir zemāki par zemāko robežvērtību no noteiktajiem vērtēšanas kritērijiem vai praksei nav datu, kvalitātes naudu neizmaksā.

 
Jaunumi

INTERNETA TIEŠRAIDE TIEŠRAIDE KONFERENCES TIEŠRAIDE SOS