Terciārā veselības aprūpe

Terciārā veselības aprūpe - tie ir  augsti specializēti veselības aprūpes pakalpojumi, kurus specializētās ārstniecības iestādēs nodrošina vienas vai vairāku medicīnas nozaru speciālisti ar papildus kvalifikāciju.

Terciārā ambulatorā veselības aprūpe - jebkura veida konsultēšana, ārstēšana, aprūpe un diagnostika, kuras veikšanai nav nepieciešama pacienta  ievietošana slimnīcā.

Terciārā stacionārā veselības aprūpe - specializētos medicīniskos pakalpojumus sniedz ārstniecības stacionārā.

►Terciālās ambulatorās veselības aprūpes naudas līdzekļu apmēru nosaka, piemērojot iepriekšējā gada pakalpojumu apjomu līguma ietvaros un prognozējamo pakalpojumu tarifu. Naudas līdzekļu apjomu var koriģēt, ņemot vērā kārtējā gada valsts budžetā veselības aprūpes pakalpojumu apmaksai pieejamos finanšu līdzekļus.

Jaunumi

INTERNETA TIEŠRAIDE TIEŠRAIDE KONFERENCES TIEŠRAIDE SOS