Par veselības politiku

Labu veselību vēlam saviem tuvajiem visos iespējamos svētkos. It kā zināms un vispārpieņemts, ka veselība katram cilvēkam vissvarīgākā, tomēr tās patieso vērtību apzināmies tad, kad kaut kas notiek.

Veselības politika, veselības aprūpes sistēma, tās darbība ir svarīga sociālās drošības un sabiedriskā komforta sastāvdaļa, jo ir ļoti svarīgi, lai brīdī, kad mums nepieciešami veselības aprūpes pakalpojumi, mēs tos saņemtu kvalitatīvus un efektīvus. Lai pēc tam atgrieztos katrs savā jomā un turpinātu darboties savā, ģimenes un sabiedrības labā (radītu pievienoto vērtību, maksātu nodokļus). Tieši tāpēc ir svarīgi, lai veselības aprūpes politikas veidošanā un tās realizācijā aktīvi iesaistīto arī sabiedrība, tajā skaitā pacientu organizācijas. Kurš gan cits, ja ne pacienti (cilvēki, kuri tieši saskārušies ar veselības aprūpes pakalpojumu saņemšanu), var sniegt vērtīgo, cilvēcīgo skatu, kā sistēmu padarīt labāku?

Latvijas veselības aprūpes sistēma formāli nav ne labāka, ne sliktāka, kā citās valstīs. Tomēr veselības aprūpes rādītāji ir vieni no vissliktākajiem Eiropā. Augsta zīdaiņu mirstība, pārāk bieži un pārāk vēlu atklāts vēzis (gandrīz 60% vēzis tiek atklāts vēlīnās stadijās), neadekvāts finansējums veselības aprūpē, par kvalitatīvu medikamentu pieejamību/nepieejamību nemaz nerunājot. Uzskaitījumu var turpināt. Domājam, ka veselības aprūpes profesionāļi, kā arī pacientu biedrību pārstāvji, kas piedalījušies starptautiskās konferencēs, zina to kauna sajūtu, kad kārtējā prezentācijā par veselības aprūpes rādītājiem Eiropā, Latvija ierindojās stabili pēdējās vietās.

Lai gan veselības aprūpe ir katras Eiropas Savienības dalībvalsts iekšpolitisks jautājums, tomēr aizvien vairāk ES izskan doma, ka jāveicina līdzvērtīgas veselības aprūpes pakalpojumu pieejamība visās dalībvalstīs. Tas nozīmē, ka Latvijā ir ļoti daudz ko darīt, lai pavērstu savu veselības aprūpi ar skatu pret cilvēku.

Tāpēc pacientu biedrība „Dzīvības koks” aicina pacientus, biedrības, nevalstiskās organizācijas aktīvāk iesaistīties veselības rīcībpolitikas izstrādē, sākot ar Nacionālo attīstības plānu, beidzot ar MK noteikumiem par Tehnisko palīglīdzekļu piešķiršanas kārtību. Kvalitatīvas veselības aprūpes nodrošināšanā nav lielu un mazu lietu.

Jaunumi

INTERNETA TIEŠRAIDE TIEŠRAIDE KONFERENCES TIEŠRAIDE SOS